Περιγραφή

Μεγάλος ξενοδοχειακός όμιλος αναζητά Human Resources Manager για τις ανάγκες άριστης διαχείρισης
του ανθρώπινου δυναμικού των ξενοδοχείων του στην Θάσο.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα εργάζεται με πλήρη δωδεκάμηνη απασχόληση σε Θεσσαλονίκη και Θάσο, ανάλογα με τις ανάγκες διαχείρισης των εργαζομένων ανά περίοδο. Μεταξύ των κύριων καθηκόντων περιλαμβάνονται και η διαδικασία στελέχωσης, εκπαίδευσης, αξιολόγησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού των ξενοδοχείων.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Κάτοχος πτυχίου σχετικής με το αντικείμενο σχολής ΤΕΙ/ΑΕΙ
Τουλάχιστον 3 έτη επαγγελματικής εμπειρίας στην Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
Άριστη γνώση Αγγλικών και χρήση Η/Υ
Δυνατότητα εργασίας με έδρα την Θεσσαλονίκη και εποχιακή παρουσία στην Θάσο – θερινή σεζόν
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS