Περιγραφή

Κορυφαία ελληνική εταιρεία, με ηγετική θέση στον κλάδο της, αναζητά Human Resources Generalist για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ασχοληθεί, μεταξύ άλλων καθηκόντων, με την έρευνα και προσέλκυση των υποψηφίων, την διεξαγωγή συνεντεύξεων με τους δυνητικούς εργαζομένους της εταιρείας και την ενσωμάτωση τους στην επιχείρηση, την επικοινωνία με τη Διεύθυνση HR, καθώς και τον συντονισμό σχεδίων ανάπτυξης του προσωπικού της εταιρείας.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Κάτοχος πτυχίου κατά προτίμηση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στο Ανθρώπινο Δυναμικό
Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
 Άριστη γνώση H/Y
Άριστη γνώση Αγγλικών
Μεταπτυχιακό πτυχίο στη διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού θα θεωρείται ως ένα επιπλέον προσόν
Δυνατότητα ταξιδιών στη Βόρειο Ελλάδα
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS