Περιγραφή

Πολυτελές ξενοδοχείο 5* στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης αναζητά HR Generalist (ετήσια απασχόληση) για τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ασχοληθεί μεταξύ άλλων καθηκόντων με τη διαχείριση των καθημερινών λειτουργιών του γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού, την  πρόσληψη και διαχείριση του προσωπικού και τον προγραμματισμό των εσωτερικών εκπαιδεύσεων.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Κάτοχος πτυχίου κατά προτίμηση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στο Ανθρώπινο Δυναμικό
Τουλάχιστον 1-3 χρόνια εργασιακής εμπειρίας σε τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
 Άριστη γνώση H/Y
Άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί
Μεταπτυχιακό πτυχίο στη διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού θα θεωρείται ως ένα επιπλέον προσόν
Ομαδικό πνεύμα εργασίας με άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS