Περιγραφή

Κορυφαία βιομηχανία παραγωγής τροφίμων αναζητά Group Brand Manager για την άριστη προβολή των προϊόντων της
στο καταναλωτικό κοινό.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα είναι υπεύθυνος/η, μεταξύ άλλων, για την επίτευξη του στόχων της εταιρείας για τις κατηγορίες ευθύνης του μέσα από την καθημερινή διαχείριση των πόρων της εταιρείας και την ευθύνη για την υλοποίηση των πλάνων και των δραστηριοτήτων marketing  για τις μάρκες και τα προϊόντα ευθύνης. Επίσης, θα αναλάβει την διαχείριση του marketing budget με σκοπό τη βέλτιστη κατανομή των εγκεκριμένων κονδυλίων, καθώς και την διαχείριση της υφιστάμενης γκάμας των προϊόντων ευθύνης του (βελτίωση, εκλογίκευση, ανάπτυξη, συσκευασίες, branding κλπ) με σκοπό την μέγιστη αποτελεσματικότητα των ενεργειών
και την αποδοτικότητα των προϊόντων.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Κάτοχος σχετικού τίτλου σπουδών ΑΕΙ (Οικονομικά, Marketing, Διοίκηση Επιχειρήσεων)
Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος (ΜΒΑ, MSc ή ΜA in Marketing)
Απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών ως Product Manager σε FMCGs
 Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
Οργανωτικές, αναλυτικές και διοικητικές ικανότητες, με εμπειρία στην διοίκηση ομάδος
Επιχειρηματική σκέψη, εστίαση στην επίτευξη αποτελεσμάτων, δυνατότητα λήψης πρωτοβουλιών και αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS