Περιγραφή

Εισαγωγική και εμπορική εταιρεία που ειδικεύεται σε μηχανήματα για τις μεγάλες βιομηχανίες, αναζητά Field Engineer για τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας των εργοστασίων όπου η εταιρεία έχει εγκαταστήσει μηχανήματα υψηλών προδιαγραφών.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ασχοληθεί με την τεχνική υποστήριξη βιομηχανικών αυτοματισμών σε εργοστάσια μεγάλων εταιρειών – πελατών της Βόρειας Ελλάδας. Μεταξύ άλλων θα καταγράφει τις ανάγκες των πελατών, με στόχο την αποτελεσματική παραμετροποίηση του εργοστασιακού εξοπλισμού, τον έλεγχο εγκατάστασης και ορθής λειτουργίας, την καθοδήγηση και εκπαίδευση των χρηστών στην αποτελεσματική αξιοποίηση και επίλυση τυχόν προβλημάτων.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Κάτοχος πτυχίου Αυτοματισμού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Σχετική επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
Γνώση χειρισμού σχετικών προγραμμάτων
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών & H/Y
Δυνατότητα ταξιδιών στην Βόρεια Ελλάδα και επισκέψεις σε πελάτες όπου έχουν ήδη εγκατασταθεί αντίστοιχα μηχανήματα
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS