Περιγραφή

Μεγάλη ελληνική εταιρεία παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας δομικών υλικών, διαρκώς αναπτυσσόμενη στο εξωτερικό,
αναζητά Exports Manager με έδρα την Αθήνα και με δυνατότητα συχνών επαγγελματικών ταξιδιών.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει τη διαχείριση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση του υπάρχοντος πελατολογίου της εταιρείας
στο εξωτερικό, με την ταυτόχρονη χαρτογράφηση και προσέγγιση δυνητικού πελατολογίου για την περαιτέρω διεύρυνση
της εταιρείας στο διεθνή χώρο μέσω κλεισίματος και παρακολούθησης νέων συμφωνιών.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Τουλάχιστον 3 έτη επαγγελματικής εμπειρίας στις πωλήσεις αντίστοιχου αντικειμένου
Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Άριστη γνώση Αγγλικών και επιπλέον μίας ξένης γλώσσας
Άριστη γνώση ΗΥ (Εφαρμογές Office – ERP κατά προτίμηση SoftOne)
Ικανότητα στρατηγικού σχεδιασμού, ορισμού και επίτευξης στόχων
Επικοινωνιακός, φιλικός, εξωστρεφής, εργατικός, φιλόδοξος, με άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS