Περιγραφή

Παραγωγική εταιρεία στον τομέα των βιομηχανικών προϊόντων, αναζητά Export Supervisor για την ανάπτυξη του πελατολογίου της
στην διεθνή αγορά.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα είναι υπεύθυνος, μεταξύ άλλων, για την ανάπτυξη και διατήρηση επαφών με πελάτες σε διεθνές επίπεδο, την καταχώριση παραγγελιών, την σύνταξη προσφορών, την παρακολούθηση τήρησης των συμφωνιών, και την προώθηση
των προϊόντων και της εταιρικής εικόνας σε διεθνές επίπεδο μέσω της συμμετοχής σε εκθέσεις και εκδηλώσεις.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Τουλάχιστον 3 χρόνια αντίστοιχης επαγγελματικής εμπειρίας στις εξαγωγές
Αρίστη γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά) και χρήση Η/Υ – MS Office (Excel, Word, PowerPoint)
Επιθυμητός τίτλος σπουδών ΑΕΙ/ ΤΕΙ συναφούς αντικειμένου
Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες με πελατοκεντρική αντίληψη
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS