Περιγραφή

Μεγάλη βιομηχανία τροφίμων αναζητά Executive Secretary για την υποστήριξη των εσωτερικών της εργασιών.

 

Καθήκοντα Θέσης

Η κατάλληλη υποψήφια θα αναλάβει μεταξύ άλλων τη γραμματειακή υποστήριξη της εταιρείας και της Διοίκησης, τη διαχείριση
του τηλεφωνικού κέντρου, την υποδοχή των επισκεπτών, την επίλυση καθημερινών ζητημάτων και προβλημάτων και την εξασφάλιση
της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος σχολής ΑΕΙ/ΤΕΙ σχετικής με το αντικείμενο
Τουλάχιστον 5 έτη σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας
Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ
Άριστη γνώση Microsoft Excel και αντίστοιχων προγραμμάτων ERP
Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και ανθρώπινων πόρων
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS