Περιγραφή

Κορυφαία βραβευμένη εταιρεία λιανικών και χονδρικών πωλήσεων, με ηγετική παρουσία στα social media και μεγάλο
όγκο πωλήσεων και εξαγωγών B2B & B2C, αναζητά έμπειρο στέλεχος για την κάλυψη θέσης Digital Marketing Manager.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα είναι υπεύθυνος μεταξύ άλλων για την online παρουσία της εταιρείας και τον συντονισμό της δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου, τον σχεδιασμό και την διαχείριση της στρατηγικής marketing σε όλα τα ψηφιακά κανάλια , την διαχείριση Google ads campaigns, την παρακολούθηση και την ανάλυση KPIs, την δημιουργία reports και την υποβολή και υλοποίηση προτάσεων.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Επιθυμητός τίτλος σπουδών Marketing ή συναφούς αντικειμένου
5-7 έτη σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας  στο Digital Marketing
Άριστη γνώση Google Analytics
Άριστη γνώση Αγγλικών & H/Y
Άριστες δεξιότητες ανάλυσης και διαχείρισης έργου
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS