Περιγραφή

Κατασκευαστική εταιρεία με πολυετή παρουσία και υψηλή τεχνογνωσία στο χώρο των βιομηχανικών και κτιριακών
εγκαταστάσεων και κατασκευών σε όλη την Ελλάδα, αναζητά Design Engineer για το τμήμα μελετών της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναλάβει μεταξύ άλλων την ανάπτυξη σχεδίων, οργάνωση και διαχείριση αρχείου σχεδίων
καθώς και την επικοινωνία με τμήματα και υπεργολάβους.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος αντίστοιχου τμήματος
Τουλάχιστον 2 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση εργασίας
Καλή γνώση Αγγλικών & Η/Υ
Υπεύθυνος, συνεπής με ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS