Περιγραφή

Κατασκευαστική εταιρεία με πολυάριθμα έργα υψηλού προφίλ αναζητά Construction Project Manager για την οργάνωση
και εποπτεία των έργων της στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναλάβει μεταξύ άλλων τον σχεδιασμό και την επίβλεψη μεγάλου εύρους κατασκευαστικών έργων, την παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος των έργων,
την επίλυση τεχνικών προβλημάτων, την σύνταξη και τον προϋπολογισμό των έργων, αλλά και την προετοιμασία αναφορών προόδου.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Κάτοχος πτυχίου Πολιτικού/ Μηχανολόγου/ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΑΕΙ)
Τουλάχιστον 5 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση εργασίας
Άριστη γνώση Ms Project
Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικά & γραπτά) & χρήση H/Y (MS Office, AutoCad)
Εμπειρία στην διοίκηση και καθοδήγηση προσωπικού (μηχανικοί και συνεργεία)
Επικοινωνιακές ικανότητες και δεξιότητες διαπραγμάτευσης
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS