Περιγραφή

Μεγάλος όμιλος εταιρειών στον αγροτικό τομέα, που δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα και με σημαντικά σχέδια για περαιτέρω ανάπτυξη, αναζητά έμπειρο Business Development Manager για τις ανάγκες θυγατρικής της εταιρείας.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναλάβει, μεταξύ άλλων αρμοδιοτήτων:

Ανάπτυξη και σύναψη συμφωνιών συμβολαιακής γεωργίας για την επέκταση του δικτύου της εταιρείας
Κλείσιμο νέων επιχειρηματικών ευκαιριών με αλυσίδες super market
Δημιουργία και διατήρηση ισχυρών σχέσεων με συνεργάτες, προμηθευτές και ενδιαφερόμενους φορείς
Διαχείριση και καθοδήγηση του προσωπικού της εταιρείας, ώστε να διασφαλίζεται η ευθυγράμμιση με τους επιχειρηματικούς στόχους
Ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών επιχειρηματικών στρατηγικών και πολιτικών
Επίβλεψη της έρευνας αγοράς και της ανάλυσης του ανταγωνισμού για την ενημέρωση των επιχειρηματικών αποφάσεων
Προετοιμασία και παρουσίαση επιχειρηματικών προτάσεων και εκθέσεων στην ανώτερη διοίκηση

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχίο Γεωπονικής κατεύθυνσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρίας στην ανάπτυξη επιχειρήσεων γεωργικού τομέα
Εμπειρία σε συμφωνίες συμβολαιακής γεωργίας θα αποτελέσει ισχυρό πλεονέκτημα
Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά) και χρήσης Η/Υ
Ικανότητα οργάνωσης και αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου
Άριστες ηγετικές, διαπροσωπικές, διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
Δυνατότητα συχνών ταξιδίων σε όλη την Ελλάδα
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS