Περιγραφή

Εταιρεία τεχνικού εξοπλισμού αναζητά Back Office Administrator για την εύρυθμη επικοινωνία και εξυπηρέτηση των πελατών της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Η κατάλληλη υποψήφια, μεταξύ άλλων, θα αναλάβει  την διοικητική υποστήριξη του τμήματος, τις καταχωρίσεις παραγγελιών, τη γενικότερη εξυπηρέτηση και επικοινωνία με τους πελάτες καθώς και την επίλυση τακτικών και έκτακτων αναγκών.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος σχολής σχετικού αντικειμένου
Τουλάχιστον 2 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε ομοειδές αντικείμενο εργασίας
Άριστη γνώση Αγγλικών 
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ – ERP, MS Office
Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, επικέντρωση στην επίτευξη στόχων, άριστη πελατοκεντρική υποστήριξη
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS