Περιγραφή

Μεγάλη εταιρεία παροχής υπηρεσιών στον κλάδο της Τεχνολογίας με έδρα τη Γερμανία, αναζητά Angular Frontend Developer
για την στελέχωση της νέας ομάδας της στην Ελλάδα.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α μέσα από την συμμετοχή του στην ομάδα IT θα ασχοληθεί μεταξύ άλλων με την υποστήριξη και ανάπτυξη εφαρμογών ιστού και widgets, υποστήριξη έργων Tableau και υλοποίηση εξελιγμένων ιδεών σχεδιασμού.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Τουλάχιστον 3 έτη σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας
Τίτλος σπουδών σχετικού αντικειμένου (ΑΕΙ, ΤΕΙ)
Άριστη γνώση τεχνικών Web Design, δημιουργίας ιστοσελίδων και εφαρμογών
Εμπειρία στην υλοποίηση UI/UX και γνώσεις Angular, TypeScript, JavaScript, HTML, CSS, MicroServices, APIs, Visual Studio Code
Άριστη γνώση Αγγλικών (επίπεδο Proficiency)
Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS