Περιγραφή

Εταιρεία τεχνολογικού εξοπλισμού που απευθύνεται σε καταστήματα πώλησης αντίστοιχων προϊόντων – Β2Β – αναζητά Εξωτερικό Πωλητή με στόχο την συντήρηση και ανάπτυξη του εταιρικού πελατολογίου και των κωδικών προϊόντων της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη και τις όμορες περιοχές – Μακεδονία, Θεσσαλία, Θράκη.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί με την περαιτέρω ανάπτυξη των εταιρικών πωλήσεων – Β2Β – σε επαγγελματίες του κλάδου,
την επαγγελματική τους ενημέρωση και υποστήριξη για τα σημεία υπεροχής των προϊόντων της εταιρείας και την διατήρηση και αναζήτηση νέων επαγγελματικών ευκαιριών συνεργασίας.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Σχετική επαγγελματική εμπειρία 2 – 5 ετών από την υποστήριξη πωλήσεων  τεχνικών προϊόντων/ επαγγελματικού εξοπλισμού
Εμπειρία στην οργάνωση τομέα και την διαρκή υποστήριξη πελατολογίου
Απόφοιτος σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΤΕΙ)
 Πολύ καλή γνώση Η/Υ και Αγγλικών
Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS