Περιγραφή

Γνωστή παραγωγική και εμπορική χημική εταιρεία, με μεγάλο εύρος επώνυμων και ιδιώνυμων προϊόντων για τρίτους, αναζητά Χημικό
για την διαχείριση του Ποιοτικού Ελέγχου.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος, μεταξύ άλλων, θα ασχοληθεί με την επιτήρηση της παραγωγικής διαδικασίας και την διαχείριση των συνταγών, σύμφωνα με τα επιθυμητά πρότυπα των πελατών της εταιρείας – πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες καθαριστικών προϊόντων.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος Χημικός/ Χημικός Μηχανικός (ΑΕΙ)
Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
Άριστη γνώση Αγγλικών
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office
Εξαιρετικές οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS