Περιγραφή

Κορυφαία βιομηχανία νερών, απόνερων και αποβλήτων, με ηγετική θέση στην ελληνική αγορά και μεγάλο εταιρικό πελατολόγιο – Β2Β – αναζητά Χημικό – Μηχανικό Πωλήσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη και λειτουργία της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος, μεταξύ άλλων, θα αναλάβει την ανάπτυξη εργασιών σε εταιρικούς πελάτες – βιομηχανίες με απόβλητα – επεξεργασία αποβλήτων – καυσαερίων σε κέντρο και περιφέρεια, την τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση μετά την πώληση – after sales support και την ενημέρωση προς την διοίκηση – reporting – για θέματα του αντικειμένου του.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος Χημικός/ Χημικός Μηχανικός/ Περιβαλλοντολόγος
Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος στο Marketing/ Διοίκηση επιχειρήσεων
Τουλάχιστον 5 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε ομοειδές αντικείμενο εργασίας
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ – MS OfficeERPCRM
Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, επικέντρωση στην επίτευξη στόχων, άριστη πελατοκεντρική υποστήριξη
Δυνατότητα ολιγοήμερων επαγγελματικών ταξιδιών στην περιφέρεια
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS