Περιγραφή

Κορυφαία ελληνική βιομηχανία με διεθνή δραστηριότητα και μεγάλο αριθμό υποκαταστημάτων παγκοσμίως, αναζητά νέο Μηχανολόγο
ή Χημικό Μηχανικό, κάτοχο Ph.D που θα ενταχθεί στο τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης πολυμερών της εταιρείας με εξαιρετικές προοπτικές προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/η κατάλληλος υποψήφιος θα ενταχθεί στο Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της εταιρείας για υπάρχοντα αλλά και νέα προϊόντα σύμφωνα
με τις ανάγκες και απαιτήσεις των διεθνών πελατών της εταιρείας και τις περαιτέρω προοπτικές της εταιρείας για την αξιοποίηση της Καινοτομίας ως ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ανάπτυξης.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος Χημικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΕΙ, κάτοχος Διδακτορικού – PhD
Άριστη γνώση Αγγλικών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Επιθυμητή η γνώση Πολυμερών που θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν
Επιθυμητή επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της έρευνας, σε εταιρεία ή Ακαδημαϊκό οργανισμό
Συμμετοχή ως μέλος ομάδας στο τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης
Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών σε Ελλάδα ή/ και εξωτερικό

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS