Περιγραφή

Γνωστή βιομηχανία τροφίμων με ηγετική θέση στην αγορά και εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων αναζητά Υπάλληλο Λογιστηρίου
για τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/-η υποψήφιος/-α, θα ασχοληθεί με λογιστικές εγγραφές σε βιβλία Γ’ κατηγορίας (πελάτες, προμηθευτές, τράπεζες), παρακολούθηση των τραπεζικών λογαριασμών, διαχείριση απαιτήσεων των πελατών και είσπραξη, προετοιμασία αναφοράς πληρωμών των προμηθευτών και αλληλεπίδραση με δημόσιους φορείς και τράπεζες.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 Τουλάχιστον 2-3 έτη αντίστοιχης επαγγελματικής εμπειρίας
Κάτοχος πτυχίου τμήματος Λογιστικής – ΑΕΙ, ΤΕΙ
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 
 
Απαραίτητη η γνώση ERP προγραμμάτων
 Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
Οργανωτικός/-η, μεθοδικός/-η και συνεπής επαγγελματίας
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS