Περιγραφή

Πολυεθνική εταιρεία επαγγελματικού εξοπλισμού, αναζητά Υπεύθυνο Τεχνικής Υποστήριξης για την ανίχνευση και επίλυση καθημερινών λειτουργικών προβλημάτων και τη διαχείριση της στρατηγικής λειτουργίας της Διεύθυνσης.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί με την διασφάλιση εξυπηρέτησης πελατών, την εφαρμογή εταιρικών πολιτικών τεχνικής υποστήριξης και θα συμμετέχει στην ομάδα διαχείρισης κρίσεων.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Απαραίτητη Τεχνική Εκπαίδευση σε αντίστοιχο αντικείμενο 
Τουλάχιστον 6-8 έτη αντίστοιχης επαγγελματικής εμπειρίας
Άριστη γνώση Αγγλικών
Άριστη γνώση Η/Υ και προγραμμάτων ERP
 Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στην επίλυση προβλημάτων
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS