Περιγραφή

Γνωστή εταιρεία με δραστηριότητα στον χώρο της ενέργειας και της πετρελαιοκίνησης, αναζητά Υπεύθυνο Πωλήσεων Φωτοβολταϊκών για τις ανάγκες περαιτέρω ανάπτυξης της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη του πελατολογίου, τη μελέτη, κοστολόγηση και σύνταξη προσφορών καθώς και την παρακολούθηση τους, την παραγγελιοληψία, τον σχεδιασμό έργων και τη σύνταξη φακέλου ολοκλήρωσης AS BUILT- ΥΔΕ.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος Μηχανικός (ΑΕΙ/ΤΕΙ) με δικαίωμα υπογραφής Τ.Ε.Ε.
Απαραίτητα τουλάχιστον 5 έτη αντίστοιχης επαγγελματικής εμπειρίας στον κλάδο
Άριστη γνώση Αγγλικών και επιθυμητή γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας
Άριστη γνώση Η/Υ, γνώση προγράμματος ENTERSOFT ή αντίστοιχου προγράμματος θα εκτιμηθεί
Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες, με υπευθυνότητα και συνέπεια
Κάτοχος διπλώματος οδήγησης
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS