Περιγραφή

Μεγάλη εισαγωγική εμπορική εταιρεία συστημάτων θέρμανσης, αναζητά Υπεύθυνο Πωλήσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη της .

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί με την υποστήριξη πωλήσεων όλων των εταιρικών προϊόντων, τον έλεγχο υπολοίπων πελατών,
την υποστήριξη μετά την πώληση, την έρευνα ανταγωνισμού και τήρηση εμπορικής πολιτικής.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Τουλάχιστον 3 έτη σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας με επισκέψεις σε επαγγελματίες – Β2Β
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ
 Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδίων
Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες με προσανατολισμό στην επίτευξη των στόχων

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS