Περιγραφή

Κορυφαία εταιρεία με αντικείμενο την κατασκευή και εμπορία τεχνικού και βιομηχανικού εξοπλισμού, αναζητά Υπεύθυνο Πωλήσεων Μηχανολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες περαιτέρω ανάπτυξης της στην Αττική και την Νότια Ελλάδα

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί με την ενημέρωση επαγγελματιών και την ανάπτυξη πωλήσεων όλης της γκάμας προϊόντων
σε τεχνικά καταστήματα, επαγγελματίες και κατασκευαστές – τεχνικές εταιρείες κλπ και την διαχείριση και ανάπτυξη του πελατολογίου
στον τομέα ευθύνης

 

Απαραίτητα Προσόντα

 Επιθυμητή επαγγελματική εμπειρία σε τεχνικό αντικείμενο εργασίας
 Σχετικός τίτλος σπουδών (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
Πολύ καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ
Άριστες επικοινωνιακές, οργανωτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες
Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδίων

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS