Περιγραφή

Φαρμακευτική εταιρεία προσανατολισμένη στην παροχή αποτελεσματικών θεραπευτικών λύσεων για σοβαρές και χρόνιες παθήσεις αναζητά Υπεύθυνο Πωλήσεων/ Ιατρικό Επισκέπτη για την υποστήριξη, ενημέρωση και προώθηση των πωλήσεων της σε συγκεκριμένους ιατρικούς κλάδους και ειδικότητες.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει την εσωτερική και εξωτερική πώληση ιατρικών προϊόντων και υπηρεσιών, τις επισκέψεις
και την ενημέρωση πελατών για νέα και ήδη υπάρχοντα προϊόντα. Επίσης θα είναι υπεύθυνος για την διατήρηση και υποστήριξη υπάρχοντος και εύρεση νέου πελατολογίου και την ενημέρωση και πώληση προϊόντων σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Σχετική επαγγελματική εμπειρία 3-7 ετών από τον χώρο της ιατρικής επίσκεψης
Εστίαση στην επιστημονική ενημέρωση αλλά και την πώληση
Ενδιαφέρον για την συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση
Τίτλος σπουδών ΑΕΙ/ ΤΕΙ
Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
Εργασία με στοχοθετήσεις
Δυνατότητα σύντομων επαγγελματικών ταξιδιών εκτός Θεσσαλονίκης

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS