Περιγραφή

Εμπορική εταιρεία κτιριακού εξοπλισμού κουφωμάτων και οικοδομής, αναζητά Υπεύθυνο Πωλήσεων Β2Β – Τεχνικής Υποστήριξης,
για τις ανάγκες περαιτέρω ανάπτυξης της με απαραίτητη γνώση του αντικειμένου.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί με την ανάπτυξη νέου και υποστήριξη του υφιστάμενου πελατολογίου
και την τεχνική υποστήριξη – Πώληση σε αντίστοιχους πελάτες – κατασκευαστές.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Κάτοχος πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Γνώσεις σχετικές με την αγορά των κουφωμάτων και της οικοδομής
 Πολύ καλή γνώση H/Y (Social media, Office)
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών, γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί
Γνώση χειρισμού συστημάτων ERP
Ομαδικό πνεύμα εργασίας με άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS