Περιγραφή

Τεχνική – κατασκευαστική εταιρεία αναζητά Υπεύθυνο Προμηθειών για τον καθορισμό αναγκών του τμήματος.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει τον καθορισμό των αναγκών, τη διαχείριση, τον έλεγχο και τον συντονισμό των προμηθειών
και την επίλυση προβλημάτων, τη διευθέτηση μεταφοράς υλικών, καθώς και τη διατήρηση καλών σχέσεων με προμηθευτές και πωλητές.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχίο σχετικό με το αντικείμενο
Τουλάχιστον 3 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση  βιομηχανικών έργων
Άριστη γνώση Αγγλικών
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS