Περιγραφή

Γνωστή οινοποιητική εταιρεία αναζητά Υπεύθυνο Ποιοτικού Ελέγχου για τις ανάγκες τήρησης των ποιοτικών προδιαγραφών
των τελικών της προϊόντων.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει μεταξύ άλλων τον έλεγχο και την εξασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων,
την σύνταξη reports για τους ελέγχους, τη συνεργασία με την παραγωγή για θέματα ποιότητας, τη δοκιμή υλικών
και προϊόντων και την καθιέρωση ποιοτικών κριτηρίων.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ με αντίστοιχη κατεύθυνση (Οινολόγος, Χημικός, Τεχνολόγος Τροφίμων)
Αντίστοιχη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών κατά προτίμηση σε οινολογικό εργαστήριο
Άριστη γνώση αγγλικών και χειρισμού Η/Υ (MS Office & ERP)
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS