Περιγραφή

Μεγάλη Ελληνική εταιρεία γυναικείων ενδυμάτων με δυναμική παρουσία στο χώρο και συνεχώς αναπτυσσόμενο
εμπορικό δίκτυο, αναζητά Υπεύθυνο Μηχανογράφησης για τα κεντρικά της γραφεία στην Θεσσαλονίκη.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα είναι υπεύθυνος μεταξύ άλλων για την καθημερινή επίβλεψη και διαχείριση των συστημάτων
hardware – software και των συστημάτων δικτύων, για την εφαρμογή διαδικασιών backup and recovery, για την βελτιστοποίηση
υπαρχόντων συστημάτων και ανάπτυξη νέων εφαρμογών και για την εκπαίδευση και υποστήριξη του προσωπικού στα προγράμματα
της εταιρείας.

 

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχίο ΤΕΙ / ΑΕΙ με εξειδίκευση στην πληροφορική
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε αντίστοιχη θέση
Γνώσεις λειτουργίας Windows Server, Windows OS και εφαρμογών MS Office
Εμπειρία εγκατάστασης και συντήρησης δικτύων υπολογιστών
(workstations for IP/IPX based LAN, HP-Open view for network management, DHCP Client/Server)
Καλή γνώση συστημάτων επικοινωνίας VoIP Telephony (3CX)
Γνώση προγραμμάτων Oracle SQL, NoSQL databases (Mongo)SQL, JavaScript
Μηχανολογικές γνώσεις (πλακέτες, αισθητήρες, ηλεκτρικά μοτέρ)
Επιθυμητή εμπειρία προγράμματος μηχανογράφησης ERP SOFT ONE
Άριστη γνώση Αγγλικών
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS