Περιγραφή

Ελληνική βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας τεχνολογικού εξοπλισμού, με ηγετική θέση στην ελληνική αγορά και εκτεταμένο δίκτυο εξαγωγών, αναζητά Υπεύθυνο Λογιστηρίου.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει μεταξύ άλλων τις λογιστικές καταχωρήσεις της Εμπορικής Διαχείρισης και της Γενικής Λογιστικής,    τον μηνιαίο έλεγχο ισοζυγίων, την έκδοση μηνιαίων reports, τον μηνιαίο έλεγχο και αποστολή ΦΠΑ (Intrastat VIES), την τήρηση των υποχρεώσεων μέσω του προγράμματος Εργάνη κ.α.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Κάτοχος πτυχίου Οικονομικής Κατεύθυνσης (ΑΕΙ)
Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε βιβλία Γ’ κατηγορίας
Άριστη γνώση MS Office και λογιστικών πακέτων E.R.P. (Κατά προτίμηση Softone)
Άριστη γνώση ΕΓΛΣ, ΚΦΑΣ, Φορολογίας Εισοδήματος, ΦΠΑ και Κοστολόγησης
Δικαίωμα υπογραφής Α’ ή Β΄ Τάξης
Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
Γνώστης διαδικασιών εισαγωγών – εξαγωγών

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS