Περιγραφή

Παραγωγική μονάδα τροφίμων, με ηγετική θέση στον κλάδο της και εξαιρετικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, αναζητά Υπεύθυνο/η Μισθοδοσίας για τις ανάγκες διαχείρισης και έκδοσης μισθοδοσίας.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/ Η κατάλληλος/ η υποψήφιος/ α θα ασχοληθεί μεταξύ άλλων με την διαχείριση συμβάσεων, προσλήψεων και αποχωρήσεων προσωπικού, τον έλεγχο και υποβολή ΑΠΔ, ΦΜΥ και όλων των σχετικών με το εργατικό δυναμικό υποχρεώσεων προς κρατικούς φορείς, την καταχώρηση και διαχείριση προγράμματος βαρδιών (ΕΡΓΑΝΗ), την παρακολούθηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας καθώς και την τήρηση αρχείου των ετήσιων αδειών προσωπικού και ασθενειών.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος οικονομικής κατεύθυνσης
Σχετική επαγγελματική εμπειρία 3-5 ετών σε περιβάλλον βιομηχανίας
Πολύ καλή γνώση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
Άριστη γνώση διαδικασιών ΕΡΓΑΝΗ, ΕΦΚΑ, ΣΕΠΕ
Καλή γνώση Αγγλικών
Άριστη χρήση του προγράμματος μισθοδοσίας της Epsilon Net (Pylon HRM)
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS