Περιγραφή

Βιομηχανία τροφίμων που εδρεύει στο Νομό Σερρών, με ηγετική παρουσία στον κλάδο της και στην ελληνική αγορά,
αναζητά Υπεύθυνο/η Διασφάλισης Ποιότητας & Ποιοτικού Ελέγχου.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα παρακολουθεί, συντονίζει και προσαρμόζει όλες τις προδιαγραφές των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας Τροφίμων, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας και ποιοτικού ελέγχου, με έμφαση στο ISO 22000.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Κάτοχος πτυχίου Τεχνολογίας Τροφίμων, Γεωπονίας, Χημείας, Χημικού Μηχανικού ή συναφούς κλάδου
Μεταπτυχιακός τίτλος στην Ασφάλεια Τροφίμων ή τη Διαχείριση Ποιότητας  θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
Τουλάχιστον 2 χρόνια σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας σε βιομηχανία τροφίμων
Πολύ καλή γνώση της κείμενης νομοθεσίας που αφορά την Ασφάλεια Τροφίμων
Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικά & γραπτά)
Άριστη χρήση Η/Υ (MS Office)
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS