Περιγραφή

Φαρμακευτική εταιρεία αναζητά Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Πελατών για τις ανάγκες της αποτελεσματική υποστήριξης του πελατολογίου της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Η κατάλληλη υποψήφια θα αναλάβει την διαχείριση όλων των υποστηρικτικών εργασιών της εταιρείας με στόχο την εξυπηρέτηση εσωτερικών και εξωτερικών πελατών, την υποστήριξη και διαχείριση εργασιών των τμημάτων Πωλήσεων, Αποθήκης και Διακίνησης Προϊόντων, την λογιστική υποστήριξη, καθώς επίσης θα συμμετέχει και σε εργασίες σχετικές με τον ΕΟΦ.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Τουλάχιστον 3-4 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
Κάτοχος σχετικού τίτλου σπουδών (ΑΕΙ, ΤΕΙ)
Άριστη γνώση προγραμμάτων ERP & CRM και τιμολόγησης
Άριστη γνώση αγγλικών και Η/Υ
Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, διαχείριση χρόνου και πολλαπλών εργασιών

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS