Περιγραφή

Γνωστή εμπορική εταιρεία με πανελλαδική δραστηριότητα αναζητά Υπεύθυνη Εμπορικής Διαχείρισης με στόχο την άριστη υποστήριξη όλων των εργασιών του εμπορικού της κυκλώματος.

 

Καθήκοντα Θέσης

Η κατάλληλη υποψήφια θα είναι υπεύθυνη για την συνολική υποστήριξη των διευθυντικών στελεχών και των εσωτερικών διαδικασιών για την εύρυθμη εταιρική λειτουργία, την τήρηση αρχείου εταιρικών έργων και έκδοση δεδομένων πωλήσεων, την διαχείριση των εισαγωγών και εταιρικών προμηθειών των γραφείων (Αθήνα & Θεσσαλονίκη) και την λογιστική υποστήριξη της εταιρείας (τιμολόγηση, ΙΚΑ, μισθοδοσία, ισοζύγια).

 

Απαραίτητα Προσόντα

Κάτοχος σχετικού τίτλου σπουδών (ΑΕΙ, ΤΕΙ) 
Απαραίτητη αντίστοιχη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών
Πολύ καλή γνώση λογιστικών
Άριστη γνώση προγραμμάτων ERP & CRM
Άριστη γνώση αγγλικών και Η/Υ
Δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, άριστη διαχείριση χρόνου και συνεπής τήρηση χρονοδιαγραμμάτων

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS