Περιγραφή

Μεγάλη βιομηχανική εταιρεία με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης
αναζητά Υπάλληλο Οικονομικού Τμήματος.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει μεταξύ άλλων την εκτέλεση των οικονομικών λειτουργιών της εταιρείας, την σύνταξη,
ανάλυση και παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων και δεδομένων σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του τμήματος.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχίο Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
Επιθυμητή αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία (βοηθός μισθοδοσίας, υπάλληλος τμήματος προσωπικού, βοηθός λογιστή)
Άριστη γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ
Επιθυμητή γνώση προγραμμάτων ERP
Απαραίτητα κάτοικος περιοχής Δυτικής Θεσσαλονίκης ή Κιλκίς

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS