Περιγραφή

Βιομηχανία παραγωγής τροφίμων αναζητά Υπάλληλο Μισθοδοσίας για τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών που σχετίζονται με την έκδοση της μισθοδοσίας του προσωπικού της εταιρείας.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ κατεύθυνσης σχετικής με το αντικείμενο
Τουλάχιστον 2-3 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε έκδοση μισθοδοσίας σε βιομηχανία ή εμπορική επιχείρηση
Άριστη γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ
Απαραίτητη γνώση λογισμικού έκδοσης μισθοδοσίας
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS