Περιγραφή

Παραγωγική εταιρεία χημικών προϊόντων με εδραιωμένη παρουσία στην ελληνική αγορά, αναζητά Υπάλληλο Εισαγωγών-Εξαγωγών
για τις ανάγκες υποστήριξης των πελατών και προμηθευτών της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ασχοληθεί μεταξύ άλλων με τις παραγγελίες και την οργάνωση εισαγωγών και φορτώσεων,
την συμμετοχή στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, την αναζήτηση και την επικοινωνία με προμηθευτές, την οργάνωση εξαγωγών
και την γραμματειακή υποστήριξη.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Κάτοχος πτυχίου (ΑΕΙ/ΤΕΙ) κατεύθυνσης Οικονομικών, Logistics, Διοίκηση Επιχειρήσεων
Τουλάχιστον 3 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office)
Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS