Περιγραφή

Γνωστή βιομηχανία τροφίμων, με ηγετική θέση στην αγορά και εκτεταμένο δίκτυο εξαγωγών αναζητά Υπάλληλο Γραφείου
που θα ενταχθεί στο τεχνικό τμήμα της για την ομαλή λειτουργία του.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ασχοληθεί μεταξύ άλλων, με την τήρηση ηλεκτρονικής και φυσικής βιβλιοθήκης ανταλλακτικών,
τη δημιουργία τεχνικών σχεδίων, την επικοινωνία με τους τεχνικούς βάρδιας και τα εξωτερικά συνεργεία καθώς και τη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων και μελετών.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος ΑΕΙ/ ΤΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης
Τουλάχιστον 5 έτη αντίστοιχης επαγγελματικής προϋπηρεσίας
Πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων Autocad 2D / Solidworks και MS Office
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (προφορικά & γραπτά)
Ικανότητα οργάνωσης και τεχνική αντίληψη
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS