Περιγραφή

Γνωστή ιδιωτική κλινική με δυναμική παρουσία στο χώρο, αναζητά Τεχνικό Συστημάτων Πληροφορικής (IT Specialist) για την υποστήριξη
των λειτουργιών της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα είναι υπεύθυνος/η, μεταξύ άλλων, για την εγκατάσταση και συντήρηση hardware και software σύμφωνα
με τις απαιτήσεις των χρηστών και τους κανόνες ασφαλείας, την παροχή τεχνικής υποστήριξης στους τελικούς χρήστες (π.χ. Η/Υ, οθόνες, εκτυπωτές) για την επίλυση προβλημάτων λογισμικού και υλικού, την παρακολούθηση και παραμετροποίηση συστημάτων ασφαλείας (firewall, antivirus) για την εύρυθμη λειτουργία της κλινικής, τη συντήρηση του Active Directory, την αναφορά τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες, τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας των backups, καθώς και την παρακολούθηση των servers.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ με εξειδίκευση στην πληροφορική
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε αντίστοιχη θέση
Άριστη γνώση Αγγλικών
Επιθυμητή γνώση CCNA, VMware, Checkpoint CCSA, συστημάτων PACS καθώς και Active Directory
Προσανατολισμός στη λεπτομέρεια με άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα παροχής τεχνικής καθοδήγησης
Δεξιότητες αντιμετώπισης και επίλυσης προβλημάτων εντός χρονοδιαγραμμάτων
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS