Περιγραφή

Γνωστή βιομηχανία παραγωγής ειδών διατροφής αναζητά Τεχνικό Συντηρητή για την άμεση κάλυψη των νέων αναγκών της λόγω επέκτασης των γραμμών παραγωγής.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί μεταξύ άλλων με την έγκαιρη εκτέλεση των Προγραμμάτων Συντήρησης με το βέλτιστο κόστος,
την αποτελεσματική αντιμετώπιση των έκτακτων βλαβών στην παραγωγή και την καταγραφή και τήρηση του Βιβλίου Συντήρησης και Επισκευών.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Τουλάχιστον 3-4 έτη εμπειρία σε ανάλογη θέση σε βιομηχανία
Πτυχίο ΤΕΙ Μηχανολογίας/Ηλεκτρολογία ή Αυτοματισμού
Καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ
Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
Δυνατότητα εργασίας σε βάρδια

 

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS