Περιγραφή

Γνωστή εταιρεία με δραστηριότητα στον χώρο της ενέργειας και της πετρελαιοκίνησης, αναζητά Τεχνικό Πωλήσεων Φωτοβολταϊκών
για τις ανάγκες περαιτέρω ανάπτυξης της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση της νομοθεσίας, την κοστολόγηση και σύνταξη προσφορών,
την τεχνική υποστήριξη των έργων, την παρακολούθηση και τον συντονισμό των προμηθευτών και υπεργολάβων καθώς και τη σύνταξη φακέλων ολοκλήρωσης AS BUILT- ΥΔΕ.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος Μηχανικός (ΑΕΙ/ΤΕΙ) με δικαίωμα υπογραφής Τ.Ε.Ε.
Απαραίτητα τουλάχιστον 3 έτη αντίστοιχης επαγγελματικής εμπειρίας στον κλάδο
Άριστη γνώση Αγγλικών και επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
Άριστη γνώση Η/Υ και ειδικότερα προγράμματος AUTOCAD
Γνώση προγράμματος ENTERSOFT ή αντίστοιχου προγράμματος θα εκτιμηθεί
Οργανωτικός με ικανότητες διαχείρισης χρόνου και πολλαπλών εργασιών
Κάτοχος διπλώματος οδήγησης
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS