Περιγραφή

Αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία και μέλος ομίλου ευρωπαϊκών εταιρειών εισαγωγής και διανομής ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού κορυφαίων πολυεθνικών εταιρειών, αναζητά Τεχνικό Ιατρικών Μηχανημάτων για την περαιτέρω ενδυνάμωση του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης.

 

Καθήκοντα Θέσης

O/H κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναλάβει τον έλεγχο, την συντήρηση και την επισκευή ιατρικών μηχανημάτων με στόχο την ασφαλή
και αξιόπιστη λειτουργία τους.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ / ΤΕΙ σχετικό με το αντικείμενο
Επιθυμητή προϋπηρεσία στην τεχνική υποστήριξη ιατρικών μηχανημάτων
Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ
Δυνατότητα ολιγοήμερων ταξιδιών στην Ελλάδα
 Δυνατότητα ταξιδιών σε εξωτερικό, για εκπαιδευτικούς λόγους
Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS