Περιγραφή

Για λογαριασμό της βιομηχανίας Megaplast, αναζητάμε Τεχνικό Διευθυντή για τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας
των εγκαταστάσεων της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί μεταξύ άλλων, με την συντήρηση και βελτιστοποίηση μηχανημάτων παραγωγής, την αξιολόγηση, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των διαδικασιών παραγωγής, την εκπαίδευση του προσωπικού καθώς και θα είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη και καθοδήγηση της ομάδας του Κατασκευαστικού και Βιομηχανικού Σχεδιασμού της εταιρείας.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός/ Χημικός Μηχανικός ΑΕΙ
Τουλάχιστον 5 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση
Επιθυμητή εμπειρία σε πολυμερή πλαστικά
Γνώση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001, 14001
Γνώση παραγωγικών διεργασιών, διεργασίας extrusion & κοστολόγησης έργων
Άριστη γνώση Αγγλικών και χρήση Η/Υ
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS