Περιγραφή

Μεγάλη εξαγωγική βιομηχανία τροφίμων, με ηγετική θέση στο αντικείμενο της στην Ευρωπαϊκή αγορά, αναζητά Τεχνικό Διευθυντή
για την εύρυθμη λειτουργία του τεχνικού τμήματος και την συντήρηση του σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί μεταξύ άλλων, με την τακτική και έκτακτη συντήρηση του εξοπλισμού και των κτιριακών εγκαταστάσεων, την διαχείριση τεχνικών projects, θα αναπτύσσει και θα συντονίζει διαδικασίες και μεθόδους για την εξασφάλιση
της τήρησης και εκπλήρωσης ποιοτικών προτύπων, θα ελέγχει τον προϋπολογισμό του τμήματος και θα έχει την ευθύνη υλοποίησης
νέων έργων και επεκτάσεων των εγκαταστάσεων.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕΙ/ΑΕΙ
Τουλάχιστον 5 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και χρήση Η/Υ
Εμπειρία στην διοίκηση τεχνικού και εργατικού προσωπικού
Επιθυμητή εμπειρία στην διαχείριση νέων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS