Περιγραφή

Κορυφαία εταιρεία στον χώρο της, που υποστηρίζει συστήματα υψηλής τεχνολογίας για λογαριασμό πελατών της, αναζητά Τεχνικό Διευθυντή Εγκαταστάσεων.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει την διεύθυνση υλοποίησης έργων και διαχείρισης τεχνικών εγκαταστάσεων της εταιρείας, καθώς και την διαχείριση, καθοδήγηση και διοίκηση ομάδων έργων.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός/ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΕΙ ή σε συναφή αντικείμενο
Τουλάχιστον 10 έτη επαγγελματικής εμπειρίας στη διαχείριση εγκαταστάσεων & συστημάτων υψηλής τεχνολογίας
Επιθυμητή εμπειρία στη διοίκηση προσωπικού
Άριστη γνώση Αγγλικών και χρήση Η/Υ
Γνώση παραγωγικών διεργασιών, διαχείρισης προγραμμάτων συντήρησης & κοστολόγησης έργων
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS