Περιγραφή

Κορυφαία βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας ζωοτροφών με έδρα την Θεσσαλονίκη και πανελλαδική παρουσία, αναζητά στέλεχος για την Τεχνική Υποστήριξη των Πωλήσεων των προϊόντων της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί με την ενημέρωση επαγγελματιών και την ανάπτυξη πωλήσεων των προϊόντων αγελαδοτροφίας
σε αγρότες, αγροτικούς συνδέσμους κλπ, την διατήρηση και υποστήριξη του υπάρχοντος πελατολογίου της και και το κλείσιμο κερδοφόρων συμφωνιών με εταιρικούς πελάτες.

 

Απαραίτητα Προσόντα

3-5 έτη σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας
Κάτοχος πτυχίου σχετικής σχολής ΑΕΙ/ΤΕΙ (Κτηνιατρική, Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονία με κατεύθυνση Ζωική Παραγωγή κλπ)
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
Εστίαση στα αποτελέσματα και την επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών στόχων
 Δυνατότητα ολιγοήμερων ταξιδιών

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS