Περιγραφή

Πολυτελές ξενοδοχείο 5* στην Κρήτη αναζητά Στέλεχος Marketing (ετήσια απασχόληση – με συνδυασμό μόνιμης διαμονής 6 μηνών και απομακρυσμένης εργασίας για το υπόλοιπο διάστημα) για τις ανάγκες περαιτέρω ανάπτυξης και προβολής του.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος θα εργαστεί για την ανάπτυξη υλικού, θα συλλέξει πληροφορίες, θα δημιουργήσει αναλυτικά/ ακριβή ενημερωτικά δελτία, θα συμμετάσχει επίσης στην παραγωγή και διανομή περιεχομένου μέσω social media και θα εργαστεί για την περαιτέρω ανάπτυξη του Brand.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος σχολής Marketing, Τουρισμού ή συναφούς αντικειμένου
Απαραίτητα 3-5 έτη σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας στο μάρκετινγκ
Γνώση της αγοράς ξενοδοχείων πολυτελείας υψηλών προδιαγραφών είναι επιθυμητή
Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ
Δυνατότητα πολλαπλών εργασιών, εργασία σε ψηφιακό περιβάλλον με γρήγορο ρυθμό και προσοχή στη λεπτομέρεια
Γνώση των κύριων ψηφιακών κοινωνικών καναλιών επικοινωνίας και του τρόπου λειτουργίας τους

 

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS