Περιγραφή

Γνωστή βιομηχανία αναζητά Στέλεχος Επικοινωνίας για την δημιουργία και ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών σε συνεργασία
με τον υπεύθυνο του τμήματος.

 

Καθήκοντα

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναλάβει την διαμόρφωση δημιουργικών στρατηγικών δημοσίων σχέσεων που ταιριάζουν στο προφίλ της εταιρείας, θα συμμετάσχει στην παραγωγή και διανομή περιεχομένου μέσω social media και την πραγματοποίηση έρευνας αγοράς
και ανάλυσης για την αξιολόγηση των τάσεων.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Επιθυμητός τίτλος σπουδών Δημοσιογραφίας ή συναφούς αντικειμένου
2-4 έτη σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας
Άριστη γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ
Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και ταυτόχρονης εργασίας σε πολλαπλά project
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS