Περιγραφή

Μεγάλη βιομηχανική εταιρεία με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης
αναζητά Στέλεχος Logistics – SQL Specialist για τις ανάγκες ομαλού εφοδιασμού του εργοστασίου σε πρώτες ύλες.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει την καταγραφή και παραγγελιοληψία προϊόντων και υλικών που απαιτούνται για τις ανάγκες παραγωγής, την καταχώρηση των υλικών στο ERP σύστημα της εταιρείας  καθώς και τη στατιστική ανάλυση, κατηγοριοποίηση και βελτιστοποίηση των αποθεμάτων.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος σχολής σχετικής με το αντικείμενο (Πληροφορική, Μαθηματικό κλπ)
Απαραίτητα 2-3 έτη αντίστοιχης εμπειρίας στον βιομηχανικό κλάδο
Άριστη γνώση και εμπειρία σε συστήματα SQL
Καλή γνώση ERP προγραμμάτων και Logistics
Άριστη γνώση Αγγλικών
Ευελιξία, οργανωτικότητα και μεθοδικότητα
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS