Περιγραφή

Μεγάλη ελληνική βιομηχανία τροφίμων αναζητά Στέλεχος για το τμήμα Logistics για τις ανάγκες της μονάδας της στην περιοχή
της Θεσσαλονίκης.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος, την επίβλεψη παραλαβών, φορτώσεων
και παραδόσεων, τη διαχείριση αποθεμάτων, την πραγματοποίηση απογραφών, την επικοινωνία με τους προμηθευτές και παραγγελιοληψία.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος ΑΕΙ με προτίμηση σε Τεχνικής  ή Οικονομικής Κατεύθυνσης σχολή
Άριστη γνώση Αγγλικών
Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
Τουλάχιστον 5 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε ανάλογη θέση
Μεταπτυχιακός τίτλος  θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και ευελιξία σε συνθήκες πίεσης
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS