Περιγραφή

Εξαγωγική βιομηχανία τεχνικού εξοπλισμού, με μεγάλο δίκτυο πωλήσεων και εταιρικό πελατολόγιο σε 33 χώρες αναζητά Στέλεχος Τμήματος Υποστήριξης Πελατών – Back Office για την εύρυθμη επικοινωνία και εξυπηρέτηση των πελατών της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α, μεταξύ άλλων, θα αναλάβει την διαχείριση και την υποστήριξη εταιρικών πελατών, την διαχείριση τεχνικών προσφορών και την γενικότερη επικοινωνία με τους πελάτες – Β2Β – για την υποστήριξη τους καθώς και την επίλυση τακτικών και έκτακτων αναγκών.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος σχολής με τεχνικό υπόβαθρο (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
Τουλάχιστον 3 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε ομοειδές αντικείμενο εργασίας
Απαραίτητα καλή γνώση Autocad
Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ – MS Office
Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, επικέντρωση στην επίτευξη στόχων, άριστη πελατοκεντρική υποστήριξη
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS